Biotieteissä ja biolääketieteessä käytettävien kuvantamistekniikoiden eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (Euro-BioImaging ERICin) perussääntö2019/C 377/01 Euro-BioImaging ERICin perussääntö