Nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ, 13. juuni 2002 , seemnekartuli turustamise kohta