C-484/19. sz. ügy: A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2019. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lexel AB kontra Skatteverket