Kohtuasi T-639/19: Üldkohtu 2. detsembri 2020. aasta otsus – Sánchez Romero Carvajal Jabugo versus EUIPO – Embutidos Monells (5MS MMMMM) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi 5MS MMMMM taotlus – Varasem Euroopa Liidu kujutismärk 5J – Suhtelised keeldumispõhjused – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Tähiste sarnasuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) – Maine rikkumise puudumine – Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)