Komisjoni määrus (EÜ) nr 1636/2001, 23. juuli 2001, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2018/93 Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta