Kohtuasi T-446/16 P: CC’i 10. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 21. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-9/12 RENV, CC versus parlament