88/202/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 februari 1988 houdende goedkeuring van het door Ierland ingediende plan voor de opsporing van residuen van hormonen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)