Lieta T-469/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. jūlijā — Barzanti/Parlaments