Lieta T-246/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 6. oktobra spriedums — Industrias Francisco Ivars /ITSB — Motive (Mehāniskais reduktors) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots mehāniskais reduktors — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Atšķirīga kopējā iespaida neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)