Kohtuasi T-246/10: Üldkohtu 6. oktoobri 2011 . aasta otsus — Industrias Francisco Ivars versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Motive (reduktorid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Mehhaanilise käigukasti ühenduse registreeritud disainilahendus — Varasem disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise põhjus — Eristatavuse puudumine — Ühesugune üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b)