Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9701 — InfraVia/Iliad/Iliad 73) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)2019/C 428/10