Kohtuasi T-539/18: Üldkohtu 10. märtsi 2021. aasta otsus – Ayuntamiento de Quart de Poblet versus komisjon (Vahekohtuklausel – Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007 – 2013) – Lepingud „Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern“ (DIEGO) ja „Speeding Every European Digital“ (SEED) – Võlateated – Toetuskõlblikud kulud – Kulude põhjendus – Projektiülesannete loetelu usaldusväärsus)