Kirjalik küsimus E-0925/08, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE-DE) komisjonile. ELi toetus telemeditsiini teenustele