Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/339/17 — Администратори (AD 7) в следните области: 1. Финансова икономика; 2. Макроикономика