TITJUR Francja przeciwko Komisji Opinia rzecznika generalnego Mancini przedstawione w dniu 4 czerwca 1987 r. # Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Pomoc państwa. # Sprawa 259/85.