Kohtujuristi ettepanek - Mancini - 4. juuni 1987. # Prantsuse Vabariik versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Riigiabi. # Kohtuasi 259/85. TITJUR Prantsusmaa vs. komisjon