94/1010/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αφορά τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην περιφέρεια της Τοσκάνης, η οποία υπάγεται στο στόχο αριθ. 2, στην Ιταλία (Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)