Kirjalik küsimus E-009276/11 Karl-Heinz Florenz (PPE) komisjonile. Konsultatsioon keskkonnamõju hindamise asjus (nõukogu direktiiv 85/337/EMÜ, 27. juuni 1985, teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta)