Výzva k podání připomínek podle čl. 1 odst. 2 části I Protokolu 3 k Dohodě o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru týkající se státní podpory s ohledem na uplatňování článku 3 norského zákona o navrácení DPH