Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/926, 1. juuni 2016, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Pintade de l'Ardèche (KGT)]$