A Bizottság (EU) 2020/1633 rendelete (2020. október 27.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azinfosz-metil, bentazon, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, foszalon, piraklosztrobin, riasztószerek: tallolaj és teflubenzuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)