Euroopa Liidu Kohtu otsus, 10. juuni 2014, Euroopa Liidu Kohtu ajalooarhiivi üleandmise kohta Euroopa Liidu Ajaloo Arhiivile (Euroopa Ülikool-Instituut)