Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 267/2011, 17. märts 2011 , millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95