Komisjoni arvamus, 26. veebruar 2015 , väärtpaberiosaluste statistikat käsitleva Euroopa Keskpanga muudetud määruse eelnõu kohta