Kirjalik küsimus E-005040/11 Antonio López-Istúriz White (PPE) komisjonile. ELi füüsilisest isikust ettevõtjatest töötajate osalemine institutsioonide töös