ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2974/93 του Panayotis ROUMELIOTIS προς την Επιτροπή. Προβλήματα από τη διακοπή επιδότησης στα κρασιά