Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1794, 5. oktoober 2017, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2018. eelarveaastaks$