Kohtuasi T-319/05: Üldkohtu 9. septembri 2010 . aasta otsus — Šveits versus komisjon (Välissuhted — Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline õhutranspordialane kokkulepe — Saksamaa meetmed, mis puudutavad Zürichi lennuväljale lähenemist — Määrus (EMÜ) nr 2408/92 — Kaitseõigus — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsuse põhimõte)