Kohtuasi T-363/08: Üldkohtu 24. märtsi 2010 . aasta otsus — 2nine versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Pacific Sunwear of California (nollie) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi nollie taotlus — Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised kaubamärgid NOLI — Suhteline keeldumispõhjus — Kaupade sarnasuse puudumine — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Määruse nr 40/94 artikli 74 lõige 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 1))