Kirjalik küsimus E-003419/11 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Süsinikdioksiidi sidumine atmosfääris