TITJUR Kohtujuristi ettepanek - Lenz - 16. märts 1994. # Gao Yao (Hong-Kong) Hua Fa Industrial Co. Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu. # Tühistamishagi - Dumpinguvastased tollimaksud. # Kohtuasi C-75/92. Gao Yao vs. nõukogu