Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1471, 12. oktoober 2020, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2021. eelarveaastaks