Oliiviõlide ja oliivijääkõlide keemiliste näitajate koodid, mida kohaldatakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2568/91 (oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta) XXI lisa puhul