Obavijest o otvorenom natječaju — EPSO/AST/137/16 – jezični asistenti (AST 1) za sljedeće jezike: danski (DA), irski (GA), hrvatski (HR), mađarski (HU), malteški (MT), nizozemski (NL), slovački (SK), slovenski (SL)