Ajutiste meetmete kohaldamisel presidenti asendava kohtuniku määramine