Paritaire parlementaire vergadering van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds — Notulen van de vergadering van maandag 19 juni 2017