Съвместна парламентарна асамблея, учредена със Споразумението за партньорство, сключено между членовете на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна — Протокол от заседанието от понеделник, 19 юни 2017 г.