Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 8 januari 2021 2021/C 8/02