Výmenný kurz eura (Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.) 8. januára 2021 2021/C 8/02