Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2021 m. sausio 8 d. 2021/C 8/02