Обменен курс на еврото (Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.) 8 януари 2021 година 2021/C 8/02