Lieta C-449/16: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 21. jūnija spriedums (Corte d'appello di Genova (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Regula (EK) Nr. 883/2004 — 3. pants — Ģimenes pabalsti — Direktīva 2011/98/ES — 12. pants — Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi — Trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir vienota atļauja