Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1738, 16. november 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Asparago verde di Altedo“ (KGT)]