Kohtuasi T-139/16: 31. märtsil 2016 esitatud hagi – SDSR versus EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR)