Kirjalik küsimus E-1524/10, mille on esitanud Andreas Mölzer (NI) komisjonile. Välispiiri turvalisus - Eesti