Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1716, 11. november 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Paprika Žitava“ / „Žitavská paprika“ (KPN))