Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2174 (2019. gada 17. decembris) par tirgus nosacījumu esību Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 35. panta nozīmē attiecībā uz dažiem termināla aeronavigācijas pakalpojumiem Alikantes un Ivisas lidostā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8919) (Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)