Sammanfattning av kommissionens beslut av den 17 september 2019 om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende M.8870 – E.ON/Innogy) [delgivet med nr C(2019) 6530] (Endast den engelska texten är giltig) 2020/C 379/07