Samenvatting van het besluit van de Commissie van 17 september 2019 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak M.8870 — E.ON/Innogy) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6530) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) 2020/C 379/07