Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Settembru 2019 li tiddikjara konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq intern u mal-funzjonament tal-Ftehim ŻEE (Il-Każ M.8870 — E.ON/Innogy) (notifikat bid-dokument Nru C(2019) 6530) (il-verżjoni bl-Ingliż biss hija awtentika) 2020/C 379/07